logo

Анализ верша я янишчыц любоу мая. Родныя вобразы / Я. Янішчыц / Прагляд верша

Анализ верша я янишчыц любоу мая Rating: 7,4/10 1811 reviews

Как Сергей Понизник пешком ходил к Евгении Янищиц из Барановичей под Пинск, ночуя у случайных людей

анализ верша я янишчыц любоу мая

Які быў ружовы, Калі я страсаў яго з плеч Той, што прыносіла шчасце! Уразіла: Я найшчаслівая з самых шчаслівых, Я — у дарозе вечнай… Пасля параўнання: «Лівень, лівень! А як цябе мне адшукаць — Нялёгкая эадачаі П. На ніве паэзіі сёння плённа працуюць С. Усякае слова складаецца з частак, каторые называюцца складамі, а склад з зыкоў, то-е галаскоў. І доўга слухаў я, пра што гаварылі крылатыя госці на мове сваёй. Пры гэтым трэба ўлічыць, што любы з названых варыянтаў можа быць ілюстрацыйным, г. Запішыце адказы на наступныя пытанні: 1. Прамысловае рыбалоўства вядуць на працягу амаль 4,6 тыс.

Next

Аналіз сучаснай беларускай паэзіі

анализ верша я янишчыц любоу мая

Функцыя: паказаць стаўленне да святынь беларускага народа драпежных мільярдэраў і калекцыянераў. Пашыраючыся і ў пазнейшы час, фальклорныя творы ўплывалі нават на развіцце пісьмовай літаратуры. Найбольш распаўсюджаны на Беларусі раўнінныя малыя рэкі, якія працякаюць у адносна неглыбокіх, добра распрацаваных шырокіх далінах са спадзістымі схіламі. Гурток і сход змянілі на дэбошы, А шлях адзін — хутчэй каб падарвацца. Асноўная задача першага ў гісторыі беларускай лексікаграфіі шматтомнага арфаграфічнага слоўніка беларускай мовы т. Мокры сняжок З дробным дажджом перамешаны. Меладычна-напеўная, трывала ўгрунтаваная на глебе народных традыцый, удумлівая і далучаная да трывог свету, яе лірыка нязменна хвалюе і знаходзіць свайго чытача.

Next

Прыкладны план працы над водгукам Тэксты для напісання водгукаў

анализ верша я янишчыц любоу мая

Якую функцыю яны выконваюць у тэксце? У школьнай практыцы мастацкі стыль разглядаецца як самастойная адзінка. Мерапрыемствы па ахове і рацыянальным выкарыстанні рэк і каналаў прадугледжаны ў Водным кодэксе Рэспублікі Беларусь. Спалохаўся бедалага і шпурнуў клубок ад сябе, тады вада зноў вярнулася на ранейшае месца. І ў той жа час самым інтэнсіўным перыядам у гісторыі беларускамоўных выданняў стаў рубеж стагоддзяў. Сярод іншых тропаў метафара займае галоўнае месца, яна дазваляе стварыць ёмісты вобраз, заснаваны на яркіх, часта нечаканых, смелых асацыяцыях: Пацяклі , паплылі за гадамі гады Я. Многія студэнты і школьнікі з вялікім жаданне займаюцца ў спартыўных секцыях і гуртках мастацкай самадзейнасці.

Next

Аналіз сучаснай беларускай паэзіі

анализ верша я янишчыц любоу мая

У 20-30-я гады выданне беларускамоўных перыядычных выданняў значна павялічылася. На пажоўклы фотаздымак Пакацілася сляза. Думаецца, менавіта на гэтым этапе падрыхтоўкі настаўніку неабходна дапамагчы школьніку набыць навыкі ва ўменні правільна зразумець прапанаваную тэму, выбраць адпаведную ёй ідэйную пазіцыю, падабраць неабходныя аргументы для яе раскрыцця. Мясціны дзяцінства — самыя непаўторныя і прыгожыя. Бачыш, у астатнім рахунку Лічыцца толькі тое, што было паміж табой і Богам. Янішчыц абмежаваўся дзвюма блізкімі датамі двух высакосных гадоў: 20 лістапада 1948 г. Дзівоснай кропляй-брыльянтам ляжыць яно амаль у цэнтры Навагрудскага ўзвышша, за 5-6 км ад в.

Next

Яўгенія Янішчыц. Любоў мая... » Решебник

анализ верша я янишчыц любоу мая

Аўтар закликае нас любіць не гледзячы ні на што. А пад вечар яна мяне праводзіла аж за дзве вёскі. . Багіня Ляля, … багіня, Цяпла багіня і гаспадыня, Не маладзіца — яшчэ дзяўчына, Не дакранайся — глядзі вачыма! Сяджу, чытаю, перапісваю… Надта ж спадабаўся яе верш «Лівень». Пятрусь і Міхась вывучылі ўвесь буквар. Яна ўсё глыбей пранікае ў сутнасць чалавека, паказвае адзінства яго з навакольным светам. Замест пропускаў запішыце словы, значэнне якія адпавядае кантэкстуальным перыфразам у вершах Максіма Танка.

Next

Аналіз сучаснай беларускай паэзіі

анализ верша я янишчыц любоу мая

Дзіўна, што, нас, далёкія, часы, зараджэння, гісторыя, чалавецтва, не, дайсці, ніводны, сведчанне, боль, шчасце, і, пакута, чалавек, закаханы. Дзяўчыне яшчэ і сямнаццаці няма, а творы вельмі «дарослыя». А жанкі глядзяць здзіўлёна, кінуць слоўка шапатком. Свіцязь у захапленні ад такога суседства: ловіць аблачынкі ў сваю гладзь, купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца ў векавыя дрэвы, што атуляюць яе берагі. Жанчына ішла па горадзе, а за ёю набягала вада, якая заліла ўсё паселішча. Стогне трывога і рэхам ідзе — Мілю мінае за міляй… Хочацца полю, каб болей нідзе Гэтак званы не званілі. Такім чынам, як сведчыць праведзены агляд, сённяшнія беларускамоўныя перыядычныя выданні — важная крыніца інфармацыі, якая найбольш аператыўна адлюстроўвае навіны і дасягнененні ва ўсіх галінах грамадства.


Next

Прыкладны план працы над водгукам Тэксты для напісання водгукаў

анализ верша я янишчыц любоу мая

Мала ў лозунг і колер паверыць, Нельга невукам верыць, лгунам. Запішыце гукі ў квадратныя дужкі. Прачытайце сказ і вызначце, хто мог сядзець на плоце? В течение зимы, прислониться к стене, обеих старых берез, не говорить об этом, благодарить маму. Міласэрнасць маці Тэрэзы не ведала межаў, нацыянальнасцей і рас. В Шорганнем прадметаў, ног, ударамі чаго-небудзь. Якія з прапанаваных слоў утварыліся ад слова бусел? Думаць, нос, абібок, горкі, сабака, чорны, шафа, самалёт, стэлаж, грудзі, лодар, успомніць, чырвоны, рука, уявіць, шыфаньер, патыліца, шніцэль, веласіпед, кіслы, белы, кот, калена, аўтобус, марыць, біфштэкс, кабыла, салодкі, вуха, сервант, маруда, карычневы, пельмені, няўмека, катэр, меркаваць, прэсны, карова, паліца, салёны, рот, параход, аранжавы, ростбіф, авечка, сіні, плоў, працаўнік, галава, верталёт, галубцы, фіялетавы, жывот, плячо, гультай, каза. За сваю самаадданую і самаахвярную працу ў Індыі, а таксама ў іншых месцах катастроф і войнаў была ўганараваная ў 1979 г.

Next

Как Сергей Понизник пешком ходил к Евгении Янищиц из Барановичей под Пинск, ночуя у случайных людей

анализ верша я янишчыц любоу мая

Паводле якаснага складу вады рэкі ў пераважнай большасці адносяцца да катэгорыі ўмерана забруджаных. І ў век ракетны, электронны Урослай, сцішанай вярстой Да Коласа ідуць з паклонам Яго нашчадкі пехатой. Клюе і кідае, глядзіць у вакно, Як быццам са мною задумаў адно. Устанавіць цэнтральны вобраз і адносіны аўтара да яго: — колькі разоў паўтараецца ў творы; — якімі сінонімамі ці перыфразамі замяняецца; — якія эпітэты акружаюць яго. Функцыя: выказаць уласнае, аўтарскае стаўленне да такіх асоб, паколькі прамое значэнне слова мецэнат — гэта багаты апякун навук і мастацтваў.

Next

Яўгенія Янішчыц. Любоў мая... » Решебник

анализ верша я янишчыц любоу мая

Гэта, мілы мой, лёсу насмешка: На якую такую бяду Белым цветам усыпана сцежка, Я ж — па лёстачцы хісткай іду. У рэчышчы медытатыўнай філасофскай лірыкі сёння працуюць Р. Большасць лёсаў гэтых герояў абпалены вайной: Даль паднімуць, сон развеюць. Яго берагі на ўсім працягу нізкія, выкладзеныя пяском, зарослыя дрэвамі, на асобных участках заняты пляжамі. У дачыненні да першага з патрабаванняў можна адзначыць, што для вуснага выказвання прыдатны самыя розныя спасылкі і аргументы, абумоўленыя прапанаванай тэмай. Львоўскі архіў разам з паўсотняй ненадрукаваных вершаў на дзіва збярогся, і Аўгінін верш праз паўстагоддзе выплывае насуперак лістападу… А — Я Аўгінні Янішчыц Маленькая дзяўчынка з-за ракі! Укажыце прыкмету, пакладзеную ў аснову групоўкі слоў. На плоце каля пчаліных домікаў у цярплівым чаканні сядзелі залацістыя шчуркі і чарназубыя саракапуты М.


Next

Прыкладны план працы над водгукам Тэксты для напісання водгукаў

анализ верша я янишчыц любоу мая

Ідзі за мною і не аглядвайся, — адказвае чалавек. Прааналізуйце сказы і выявіце, якая часціна мовы ў другой канструкцыі ўжыта няўдала. Першапачатковае прозвішча яго — Свяціцкі. Колькі ні ўпрошваў — хоць бы што. Пачынаецца ўсё зь любві — Першы посьпех і першыя крокі. А ты будзь добры — што будзе, то будзе.

Next